קורסים 
פרקטיקום 12 4900 ב01
משחקים וסימולציות ככלי לפיתוח תחום המידע בארגון 12 4065 ב01הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
ניהול ספריות ומרכזי מידע 10 5010 ב01
טכנולוגיות מידע 10 4090 ב01
ביבליומטריה 10 5200 ק01
קהילות וירטואליות 10 4060 ב01
שיטות כמותיות - א 10 4100 ב01
אחזור מידע 10 4030 ב01
ארגון מידע 10 4020 ב01
שיטות מחקר - א 12 4300 א01מידע
שיווק שירותי מידע 12 4080 א01
ניהול ידע הלכה למעשה 12 4045 א01
סמינר מחקר א' 12 4500 א01הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
שיטות מחקר איכותניות 12 5400 א01
שיטות מחקר ב' 12 4400 א01
מדיניות מידע בארגון 12 4040 א01
חקיקה, אתיקה וסטייה במידע 10 4070 ק01
שיטות כמותיות ב 10 4200 ק01