קטגוריות קורסים

מחזור ב תשעב 
 פרקטיקום 13 4900 א01
 מדיניות מידע בארגון 13 4040 א01
 פיתוח משחקים לארגונים 13 4065 א01
 שיטות מחקר ב 12 4400 ק01
 שיטות מחקר איכותניות 12 5400 ק01
 סמינר מחקר א 12 4500 ק01
 ניהול ידע הלכה למעשה 12 4045 ב01
 שיטות מחקר - א 12 4300 ב01תקציר
 ניהול ספריות ומרכזי מידע 12 5010 ב01תקציר
 ביבליומטריה 12 5200 ב01
 שיווק שירותי מידע 12 4080 ב01
 שיטות כמותיות ב 12 4200 ב01
 חקיקה, אתיקה וסטייה במידע 12 4070 ב01
 כלכלת מידע 12 4050 ק01תקציר
 ארגון מידע 12 4020 א01
 שיטות כמותיות 12 4100 א01
 קהילות וירטואליות 12 4060 א01
 טכנולוגיות מידע 12 4090 א01
מחזור א תשעא 
 פרקטיקום 12 4900 ב01
 משחקים וסימולציות ככלי לפיתוח תחום המידע בארגון 12 4065 ב01הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
 ניהול ספריות ומרכזי מידע 10 5010 ב01
 טכנולוגיות מידע 10 4090 ב01
 ביבליומטריה 10 5200 ק01
 קהילות וירטואליות 10 4060 ב01
 שיטות כמותיות - א 10 4100 ב01
 אחזור מידע 10 4030 ב01
 ארגון מידע 10 4020 ב01
 שיטות מחקר - א 12 4300 א01תקציר
 שיווק שירותי מידע 12 4080 א01
 ניהול ידע הלכה למעשה 12 4045 א01
 סמינר מחקר א' 12 4500 א01הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
 שיטות מחקר איכותניות 12 5400 א01
 שיטות מחקר ב' 12 4400 א01
 מדיניות מידע בארגון 12 4040 א01
 חקיקה, אתיקה וסטייה במידע 10 4070 ק01
 שיטות כמותיות ב 10 4200 ק01
מחזור ג תשעג 
 פרקטיקום 14 4900 א01
 מדיניות מידע בארגון 14 4040 א01
 פיתוח משחקים לארגונים 14 4065 א01
 סמינר מחקר ב' 14 4600 א01
 ביבליומטריה 13 5200 ק01
 שיטות כמותיות ב 13 4200 ק01
 סמינר מחקר א 13 4500 ק01
 שיווק שירותי מידע 13 4080 ק01
 טכנולוגיות מידע 13 4090 ב01
 שיטות כמותיות 13 4100 ב01
 כלכלת מידע 13 4050 ב01
 חקיקה אתיקה וסטייה במידע 13 4070 ב01
 ניהול ידע הלכה למעשה 13 4045 ב01
 שיטות מחקר איכותניות 13 5400 ב01
 שיטות מחקר ב 13 4400 ב01
 סמינר מחקר ביצירתיות וחדשנות 13 5202 א01
 מערכות לתיעוד מידע 13 5201 א01
 שיטות מחקר 13 4300 א01
 קהילות וירטואליות 13 4060 א01
 ארגון מידע 13 4020 א01
 פרקטיקום 13 4900 ק01
מחזור ד תשעד 
 תורת הנתונים 1 14 5205 א01
 קהילות וירטואליות 14 4060 א01הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
 ארגון מידע 14 4020 א01
 אחזור מידע 14 4030 א01
 אוריינות מידע 14 4010 א01