שירלי
מלגות מקרנות חיצוניות
על ידי שירלי קני בתאריך 15/11/2011, 10:08
 

לסטודנטים שלום רב.

מלבד קולות קוראים למאמרים, כנסים ופרסים, המתפרסמים אצלנו באתר: http://ischool.haifa.ac.il/index.php/research/call-for-papers

ישנם גם קולות קוראים למלגות מטעם קרנות חיצוניות לתלמידי מ"א המתפרסמים באתר הרשות ללימודים מתקדמים. הפנייה לקולות קוראים אלו הינה ביוזמת הסטודנט עצמו ונשמח לעודד ולתמוך בבקשות שתבחרו להגיש.
אנא כנסו והתעדכנו במגוון הקולות הקוראים המפורסמים באתר הרל"מ: http://graduate.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=69&lang=he

בהצלחה!

שירלי