שירלי
תדפיסים בקורס אחזור מידע
על ידי שירלי קני בתאריך 20/11/2011, 09:15
 
לתלמידי הקורס "אחזור מידע" - ספר הקורס הגיע לספרייה ונמצא במדור השמורים:
Search engines : information retrieval in practice / W. Bruce Croft, Donald Metzler, Trevor Strohman
פרקים 4-6 נסרקו עבורכם למערכת התדפיסים וזמינים בקישור הבא:
http://tadpisim.haifa.ac.il/?218.4030.1.01
או דרך מערכת התדפיסים הכללית: http://lib.haifa.ac.il/index.php/component/content/article/41-main-page/study-and-research/218-tadpisim-toot
קריאה נעימה!