שינוי אחרוןשםתקציר
11/10/2011, 14:21אתר החוג לניהול מידע וידעשימו לב - הקישור הוא זמני ויעודכן כאן ברגע שישתנה. אם אתם שומרים את הקישור במועדפים, אנא הקפידו לבדוק מידי פעם כי הוא עדיין פעיל או שתתעדכנו כאן....
12/01/2011, 15:51אתר ביה"ס לניהול
12/01/2011, 15:51אתר הספריה
12/01/2011, 15:53תמיכה למרצים וסטודנטים
15/02/2011, 15:15פורטל המידע והשירותים לסטודנטכאן תוכלו למצוא את כל המידע הדרוש לכם במערכות האוניברסיטה - להזמין ולהדפיס אישורים, לברר את פרטי חשבון האימייל ב-Campus, לבדוק ציונים ועוד....
15/02/2011, 15:30רשימת תפקידיםרשימת תפקידים למחזור א' בחוג
24/10/2011, 10:42קישור לקבוצת החוג בפייסבוקקישור לקבוצה הסגורה לתלמידים ומרצים בחוג לניהול מידע וידע
12/12/2012, 19:30שער למידה הוראה מתוקשבת
29/01/2013, 11:59מערכת תקופה 2 תשע"ג
12/03/2013, 08:45מערכת תקופה 3 תשע"ג
30/04/2013, 10:54מערכת תקופה 4 תשע"ג
25/06/2013, 09:33מערכת תקופה 5 תשע"ג
29/08/2013, 12:06מערכת תקופה 6 תשע"ג
29/08/2013, 10:59מערכת תקופה 1 תשע"ד
14/02/2012, 05:51אתרי קורסים
7/09/2014, 18:38פורמט שער לעבודה