קישור לקבוצה הסגורה לתלמידים ומרצים בחוג לניהול מידע וידע

משאב זה אמור להופיע בחלון 'קופץ'
אם הוא לא, לחץ כאן: קישור לקבוצת החוג בפייסבוק