כאן תוכלו למצוא את כל המידע הדרוש לכם במערכות האוניברסיטה - להזמין ולהדפיס אישורים, לברר את פרטי חשבון האימייל ב-Campus, לבדוק ציונים ועוד....

משאב זה אמור להופיע בחלון 'קופץ'
אם הוא לא, לחץ כאן: פורטל המידע והשירותים לסטודנט